29 december 2011

DAT, WAT DE TWIJFEL OVERWINT

even schuilen
even zwijgen
even niets

een begroeting

in een hand
in een woord
in zomaar iets

een zoeken
een houvast
een gebaar

een verlangen

het vertrouwen
het weten
het waar

van de lente
van de zon
van de wind

een vinden

in een lach
in een traan
in een liefde

dat, wat de twijfel overwint

© Hilly Nicolay
29 december 2011
Foto   Hilly Nicolay

27 december 2011

ADAGIO IN DECEMBER

in mijn stilte
kom ik tot leven
een feestje in het klein
zo helemaal alleen
van mezelf zijn

in mijn stilte
schrijf ik het verhaal
van ongekende rust
waarin een wintervlinder
de zomerbloemen kust
 
in mijn stilte
schilder ik bonte kleuren
over het wit en het zwart
bespeel ik de koude snaren
met de warmte van mijn hart
 
© Hilly Nicolay
1 december 2008

Foto  Hilly Nicolay

BARSTJES

zelfs de sterkste boom
leeft met barstjes in de stam
gesnerpt door stormvlagen
in grijs getinte, herfstige dagen

of toegebracht
door een ijselijke koude nacht
waarin meedogenloze striemen
in het hout wisten te priemen

maar,

ze zal niet zwichten onder het juk
van verzwarende regentakken
nee, dwars door stortvloeden heen
elk gegeven straaltje zonlicht pakken

 
© Hilly Nicolay
14 oktober 2010


Foto    Hilly Nicolay
 

14 december 2011

NAAR STER EN MAAN

kaarsjes branden
warme vlammetjes
weerspiegelen het licht
 
ik fluister een gedicht
rijg woorden tezamen

en wens, oh wens
langs schaduwramen
naar ster en maan
 
raak in dat donker
de aarde even aan
 
© Hilly Nicolay
23 december 2009

Foto  Hilly Nicolay

BEZONGEN LICHT

hoe je zong over het licht
het licht van het leven

de komst van het vorstenkind
gestalte wist te geven
 
jouw hymne
juichte in hoge octaven

hoe je met je stem
mijn hart en ziel wist te laven
 
en ik de schittering zag in jouw ogen
waardoor schaduwen werden verdreven

de mooiheid van kerst
onder het stergewelf begon te leven
  
© Hilly Nicolay
20 december 2009

(n.a.v. concert Russisch Kozakken Koor)


Foto   Hilly Nicolay
 

12 december 2011

HET VREDIGE BEGIN (vierluik)

Leef, beleef!

je mag zijn wie je bent
mens met al je vragen
die je mee moet dragen

je mag verdrietig zijn
om wat ooit is geweest
niet elke dag was een feest

je mag jezelf zijn
met duizend en één dingen
al je beslommeringen

maar leef, beleef!

je mag genieten
van de zon door de bomen
de warmte in je laten stromen

je mag het zien
het winnende licht
de optrekkende mist, het heldere zicht

je mag blij zijn
door een lach, een lieve groet
met alle moois wat je ontmoet

© Hilly Nicolay
13 december 2008

Foto Hilly Nicolay

HET VREDIGE BEGIN (2)

Vriendschap

ik ben
je medewandelaar
op hetzelfde pad
straal wat in jouw duister
de stille woordenluister
mijn mond kan praten in gefluister

ik zet
mijn kleinere voetstap
naast die grote jouwe neer
in de rillen van het zand
geef mijn uitgestoken hand
aan een hartverwarmende band

© Hilly Nicolay
18 december 2008

Foto  Hilly Nicolay

HET VREDIGE BEGIN (3)

Het blije kind

Een kind dat vraagt:
“Maak jij een tekening voor mij
met een zon, vlindertjes en bloemen,
want dan word ik zo blij.”

Een hoopvolle zin
van een vredig begin
  
© Hilly Nicolay
20 december 2008

HET VREDIGE BEGIN (slot)

Samen
  
we moeten het samen doen
jij en ik, medemensen
voor elkaar die vrede wensen
 
samen door de deur
nu nog zo vaak dicht
zoeken naar het pad van licht

samen het blijven proberen
en wie weet, creëren we dan zomaar
een mooi gelukkig wereldje voor elkaar

© Hilly Nicolay
21 december 2008


Foto Hilly Nicolay

10 december 2011

SOELIKO (Naar een Kozakkenlied)

liever dan lief
jij die zoveel liefde gaf
nog steeds ben ik dwalend
op zoek naar jouw graf

stilletjes huil ik tranen
als van beginnende dauw
in de zilverglans ontmoet
ik de ogen van jou

ik zie zelfs liefdesrozen
in een donker bos
als een blinkende ster
op het groene mos

eens bloeide jij net zo
waar ben je toch
mijn lieve Soeliko

een nachtegaal op een takje
begint haar mooiste lied te zingen
alsof hij zeggen wil, ze is overal
altijd zal ze jou omringen

met een hart verscheurt
van helse pijn
vraag ik: “waarom,
wanneer zal ik weer bij je zijn?”

© Hilly Nicolay
16 februari 2008

* Zoektocht van een man naar het graf van zijn geliefde *

Foto  Hilly Nicolay

SOMS KOM JE VOORBIJ

soms denk ik zomaar aan je
dan is vaak het missen
de schaduw zoveel sterker
dan het aanwezige licht

soms vind ik je
in wat woorden, een strofe
of één enkele zin
van een mooi gedicht

soms herken ik in ogen
rond vingers, een mond
een volle mooie stem
zo jij, zo jij….

soms in een stille overdenking
geraakt er een ontroering in mijn hart
och, in talloze herinneringen
kom je nog zo vaak voorbij

© Hilly Nicolay
5 juni 2011

STILLE MORGENVROEGTE

in de stille morgenvroegte
waarin alleen de vogel zingt
is er zo intens het gevoel
van klein geluk dat mij omringt

in de stille morgenvroegte
waarin alles nog zo fris kan geuren
is er zo intens het gevoel
van blij, als ik de lucht zie kleuren

in de stille morgenvroegte
waarin ik nog lichtjes na blijf dromen
is er zo intens het gevoel
van hoop, dat alles goed zal komen

 © Hilly Nicolay
7 december 2008


Foto  H Tolboom

9 december 2011

HERFSTVERSIE (Sonnet)

Over de akkers zweven nevelvlagen
De grond oogt zwart en koud
Kraaien krassen door het stille woud
Waar beuken nog wat vruchten dragen

Spinnenwebben hangen als zilveren lagen
Over het vochtige stervende hout
Bladeren in okergeel, roestbruin en goud
Liggen als een kleurendeken over vale dagen

In mijn kamer breng ik wat herfsttierelantijnen
Op een schaal bloost een rijpe goudrenet
Tussen geurige noten en mandarijnen

Rond warm kaarslicht en gesloten gordijnen
Schrijf ik wat woorden tot een sonnet
Een dicht van klanken en rijmen

© Hilly Nicolay
9 december 2011

Foto Hilly Nicolay

8 december 2011

OPMERKELIJK JASJE (Haiku)


Een zwart-wit patroon
houdt een oogje in het zeil
ze zegt boe noch ba


© Hilly Nicolay
8 december 2011

Foto  Hilly Nicolay

7 december 2011

JIJ BENT ZO JIJ!

zoals een vogel
die onbegrensd
vrijmoedigheid wenst
op vedervleugelslagen
dromen mee kan dragen

een lichtschelp
eindeloos stralende
zelfs als in de schemering
de aarde lijdzaam wacht
op een donkere nacht

jij bent zo jij

de waterdruppel
die achterblijft
liefdefleuren wrijft
op schaduwblaadjes
van een dorre bloem

het dansende blad
zonnig, glanzend
op de wind gedragen
de kleur in sombere dagen
door elk jaargetij

jij bent zo jij!

© Hilly Nicolay
31 oktober 2010

Foto  Hilly Nicolay


IN JOUW POËZIE VERLOREN

ik duik in je woorden
zoals een meeuw
naar de vissen in zee

letters krijgen vleugels
als in zomerdromen
neem je me mee

naar een kleurenlandschap
waar bloesemklanken
luisterrijk bloeien

pennenvruchten groeien
tot voorbeeldige verzen
van liërende metaforen

ja, zo dikwijls
ben ik zweverig
in jouw poëzie verloren

* opgedragen aan
kerima ellouise*
© Hilly Nicolay
2 mei 2010

Foto  Hilly Nicolay

6 december 2011

IK SCHRIJF VOGELS

ik schrijf vogels
naar jouw raamkozijn
voor elke dag een lied
wat vrolijk kwinkeleren
een zachte ruis
door de reuring van de bomen
mijn hand vol innigheid
strooit zomerbloemen
o, mocht ik met jou
in duizendschonen dromen
 
ik schrijf vogels
naar de te vroege herfst
spreidt mijn liefde
over het keuvelbankje
de maan, de zon
leggen er warme lagen
een kostbaar licht
ontfermt zich troostend
over het heimwee
naar onvergetelijke dagen

© Hilly Nicolay
27 augustus 2011

Foto  Hilly Nicolay
 

WAS HET..

het gitarenspel
een spel van akkoorden
zo het samen zingen
in luisterrijke woorden

een vlammende kaars
het ontstoken licht
de boodschap
in een bekorend gedicht

was het

de toegestoken hand
een onvervalste glimlach
het geweven lint van samenzijn
bijna aan het einde van de dag

was het dat
wat me liet weten
Hij was er wel
enkel ik was Hem vergeten

© Hilly Nicolay
30 november 2011
  

3 december 2011

EEN ALOUDE TRADITIE (Sinterklaasfeest)

het is feest in het dorp
de fanfare komt voorbij

er klinken liedjes
gezichtjes glunderen blij

etalages zijn gehuld
met dat wat wensen vervult

er klinkt een gejuich
Sinterklaas is op het plein

pieten strooien links en rechts
een waar pepernotenfestijn

vanavond worden schoenen
in volle verwachting gezet

een aloude traditie
in een eigentijdse tred

© Hilly Nicolay
3 december 2011

*Twee alleraardigste pieten*
 Foto  Hilly Nicolay

BLIJF ZOALS JE WAS

je hebt het leven
tot de diepte geleefd
beleeft

gezongen op hoogte
van een karekiet
zij het bescheiden

menigmaal verlaten
in de stille zekerheid
van het verborgen riet

bracht woorden
vol van passie
tot pure poëzie
 
ooit plukte je rozen
voor het roemrijk
warm gerief
had je zo innig lief

 © Hilly Nicolay
3 augustus 2009
Foto Hilly Nicolay


1 december 2011

WENSENBOOTJE

ik vouw een wensenbootje
van kleurig, fleurig papier
dat ik met bloemen versier

knip wat liefdevlinders
met draagvleugels
die ik met poëzie bedek

o, zoek en vindt de plek
waar ik mijn schrijven
over de rivier zal laten drijven

tast met je ogen
lees mijn dierbare wens
rustend in het pluimenriet

in het schijnend zonnelicht
op de blauwglans blaadjes
van de vergeet-mij-niet
  
© Hilly Nicolay
15 november 2009
Foto H Tolboom


TREUREND ROND DE WILG

zo af en toe
ben ik solidair
met de wilg in ’t vijverpark

dan treur ik wat
om dit en dat
kan enkel dan verlangen

om met
en rond haar takken
het hoofd te laten hangen

zoek me dan een stekje
een verstopplekje
tussen het blaadjesgordijn

daar, waar
ik in mezelf verloren
gewoon verdrietig mag zijn


 © Hilly Nicolay
16 augustus 2010

TORENHAANTJE (elfje)

goud
het haantje
op de kerktoren
glanzend in volle glorie
victorie


© Hilly Nicolay
1 december 2011
Foto Hilly Nicolay


27 november 2011

SCHRIJVENDE VERBLIJVEN

o, zou ik mezelf
in jouw gedachten schrijven
dan wil ik er misschien
wel voor altijd blijven
 
met je mee zweven
tussen droom en werkelijkheid
beleven wat jij beleeft
de euforie, en innerlijke strijd

ik zal er stilletjes
heel stilletjes ronddwalen
de diepte in de woorden lezen
van je ongeschreven verhalen

o, zou ik mezelf
in jouw gedachten schrijven
dan wil ik er misschien
wel voor altijd blijven
 
© Hilly Nicolay
27 mei 2009
 

ONVINDBAAR, GEVOELIG DICHTBIJ

woorden,
ik schrijf ze vanuit mijn dichtershart
vaak komen ze uit de diepte
gelijk de nerven, geponst
in een bloem of bomenblad

woorden,
van een opgewekte dromer
soms weemoedig op zoek
naar nog net dát streepje licht
in een voorbijgaande zomer

woorden,
ontstaan langs het bramenpad
waar een witte dwarrelvlinder
in zwoelheid, en nectarminnend
geen weet van sapvlekjes op haar wiekjes had

woorden,
als de dauw, een deken van mist
rond de laatste zwaluw
die door ingebeelde warmte
de komst van de herfst heeft gemist

woorden,
aanrakend, gevoelig dichtbij
soms onvindbaar ver
kleurend naar soberheid
gedachten, ik laat ze vrij


© Hilly Nicolay
27 september 2010

Foto Hilly Nicolay       (De Prinsentuin Groningen)

SPEEL, ANNE, SPEEL

*Opgedragen aan Anne van Schothorst*

speel, Anne,
speel op je harp
droom je dromen
langs het hout
voel de diepgang
in de snaren

speel, Anne,
speel voor de vogel
voor de mens
laat je tonen klinken
in het mystieke
het artistieke

speel, Anne,
speel je melodieën
improviseer
telkens weer
het unieke
wat je wist te bewaren

speel, Anne, speel

© Hilly Nicolay

6 december 2009

Om te genieten van een mooie improvisatie:
http://www.youtube.com/watch?v=GaEVRw0AtdY&feature=relmfu

24 november 2011

WARM TOEGEDEKT

jouw grijze steen
is warm toegedekt
met hemelvlokjes

de glanzende naam
leest er melodieus
als tinkelende carillonklokjes

een merel sporenpaadje
in het witpoederig bestoven
onzichtbare wintergras

vertelt me
dat er in de doodse stilte
een teken van leven was

deze sluimerzachtheid
in een waas
van februaridauw

vult mijn leegte
rond verloren vriendschap
het missen van jou

© Hilly Nicolay
3 februari 2010

Foto Hilly Nicolay 

21 november 2011

EEN KIKKERKONING

een groen kikkerbeest
kwaakt er koning in mijn tuin

bemint de aarde
warmt zich op een kei
duikt zonder schroom
in de waterpartij

waterdruppels glanzen
als goudbelletjes op zijn rug
hij knipoogt
ik knipoog terug

ik laat hem vrij
maar hij besluit te blijven

ik zal hem
als het even kan
in een beeldig
sprookje schrijven

© Hilly Nicolay
7 juni 2011

Foto Hilly Nicolay

 

jOUW WOORDEN

een eeuwigheid
ligt in jouw woorden
de kracht ervan
gaat nooit voorbij
 
het beurt me op
als dragende vleugels
boven een ravijn
ver van het venijn

je schrijft kleur
al is de dag vaal
en valt de schemer
mistroostig neer

zo mens kunnen zijn
vol van kracht
toch genegen zacht
dat is wat ik zo waardeer
 
© Hilly Nicolay
27 juli 2009
 

14 november 2011

MORGEN,JA, MISSCHIEN MORGEN

er was een begroeting
van een mens onderweg
opgaand in de wind
in een opkomende nevel

ik ken zijn gedachten
de eenzaamheid
van gestorven zwaluwen
in een verloren zomer

dat wat er rest van de dromer..

langzaam sterft zijn silhouet
tot een stipje aan het einde van de allee
morgen, ja, misschien morgen
wandel ik nog eens met hem mee

dan lichten we de luiken
de zwaarte van ons hart
zoeken we de gouden nerven
op een al afgestorven blad

we zullen ons verlaten
in de rust van de herfst
en dragen de kleuren
de bewonderende gloed

van dat wat de bomen
op de aarde hebben gestrooid
morgen, ja, misschien morgen
als ik hem nog eens ontmoet

© Hilly Nicolay
13 november 2011
Foto Hilly Nicolay

SYMPATHIE

ik heb jouw naam
in mijn hart geschreven
en echt niet voor even


in een warme genegenheid
krijg je een vriendenstekje
een eigen vertrouwd plekje
 
misschien is het wel naïef
maar ik vind je sympathiek
best ook wel een beetje lief


  
© Hilly Nicolay
28 oktober 2008
  

IN EEN VOLGEND LAND

er was het verlaten
een lange weg te gaan
ver van een heem
pijlers van het bestaan

scheiding van de vogeltuin
het paradijselijke licht
tere wentelbootjes
enkel nog in een vergezicht

een glimlach
een wuivende hand
het water spiegelt
in een volgend land

waar koekoeksbloemen
in bermen prijken
het vee graast
op behoedende dijken

de aardappelen groeien
in lagen zand en klei
fruitbomen rijkelijk bloeien
als een bloemensprei in mei

een glimlach
een wuivende hand
het water spiegelt
hier, in jouw land

* Opgedragen aan S.J. *


© Hilly Nicolay
15 april 2011

Foto Hilly Nicolay

10 november 2011

VOOR IN HET MISSEN

ik ben de letter
aan het begin
van jouw naam

de zucht, de adem
langs de vleugels
het puntje van je neus

ja heus, ik ben het blad
dat door de winden
in het alleen zijn zwerft

het allerkleinste vogeltje
dat tinkelliedjes fluit
als een zomerdroom sterft

ik ben de hand
die telkens liefde
naar je zal schrijven

door de spelende wolken
op de verlaten steen
in de waterstroom

ja, in elke droom
zal ik een beetje
jouw werkelijkheid blijven

© Hilly Nicolay
3 november 2011

* Lieve jij, aan jou draag ik het lied:
“Avond” van Boudewijn de Groot op *


http://www.youtube.com/watch?v=rFNcH5bvqNQ&feature=related

MANTELZORG

10 november dag van de mantelzorg

mensen die de mantel der liefde
om koude schouders slaan
die niet vragen wat voor dag het is
door weer en wind gaan

die niet letten op de tijd
nooit iets terug verwachten
die vaak als anderen slapen
waken in eenzame nachten

zo bijzonder, warm en mooi
zomaar onbelemmerd willen geven
die onbeschrijfelijk veel betekenen
zo dierbaar zijn in een mensenleven

met bewondering!

© Hilly Nicolay
10 november 2008

Geplaatst op de webkrant: MantelzorgenCo.nl
“Gevoelens zwart op wit”


Foto Hilly Nicolay

9 november 2011

JOUW WINTERGEVOEL

hoezeer wens ik, dat in jouw diepste binnen
het gevoel van winter zal verdwijnen

of dat het wordt zoals Vivaldi in tonen van muziek
door het koude jaargetijde de zon kan laten schijnen

en dat je weer mag zien, dat de kale beuk
nog steeds de kleine vogeltjes op haar takken draagt

elk bevroren twijgje hunkerend in een vergezicht
zich buigt naar helend licht, ook lente vraagt

zie mij die de bloesems naar je adem schrijft
tot een vrucht van liefde in je hart wil zijn

of misschien ben ik daarvoor gewoon te klein

© Hilly Nicolay
27 februari 2010

ONVERGETELIJK

de dood lag in het zand
in een ver vreemd land
vijandelijk geschapen leed
in dat wat een missie heet

niet wetend waarom
voor vrede voelt als krom
jij gaf het beste wat je in je had
het eigen leven, je kloppende hart

jij wilde de wereld wat verzachten
had zonnige vreedzame gedachten
een lichtend licht in duisternis
hoe onmenselijk groot is het gemis..
  
© Hilly Nicolay
       2007
 
*opgedragen aan Tim en Cor gesneuveld in Afghanistan*


Foto Hilly Nicolay

6 november 2011

NESTELEND IN DE SCHEPPING

ik nestel mij in de schepping
de luwte van de morgenzon
waarin ik voel, hoe ook zij
worstelt in het oneindige
zo tussen het grauw
wil stralen in het blauw

boomtakken zwiepen in kaalheid
gelijk een opgevoerd dansstuk
strooien bladeren rond als confetti
grote bonte vlokken
een kleurig herfstfeest
toch raakt de glans mij nog het meest

ik zie hoe tekenend in de wolken
vogels vliegen in een V-vorm
zich welig om elkander wenden
richting het zuiderlicht
zou ook ik daar in de winden
de gloed van warmte kunnen vinden…


© Hilly Nicolay
16 november 2010


KIKKER (HAIKU)

gebolde wangen
kwaken liefdessymfonie
tussen eendenkroos
 

© Hilly Nicolay
22 mei 2008

Foto Hilly Nicolay

4 november 2011

HAIKU VAN CUSTOR

Voor even vrij
  
Dans met de wilgen
door wind bewogen; slaap in
een bed van rozen

(voor Hilly Nicolay)

© Custor
21 september 2010


Foto Hilly Nicolay

BLIJF ZOALS JE WAS

je hebt het leven
tot de diepte geleefd
beleeft

gezongen op hoogte
van een karekiet
zij het bescheiden

menigmaal verlaten
in de stille zekerheid
van het verborgen riet

bracht woorden
vol van passie
tot pure poëzie
 
ooit plukte je rozen
voor het roemrijk
warm gerief
had je zo innig lief


© Hilly Nicolay
3 augustus 2009
 

1 november 2011

BESTE DICHTER

“Mag ik een tijdje vertoeven
rond jouw zielenroersels?”

sla dan de bundel open
lees voor mij je warme klanken

de mooie verzen, de rijke taal
een stukje van je levensverhaal

met de stilte zal ik zwijgen
enkel nog met de lyriek dromen

ik zal vergeten al wat me tegenzit
mijn hart zal vreugde vinden

in dat, wat je door jouw lippen
tot leven laat komen

 
© Hilly Nicolay
9 maart 2011

Foto Hilly Nicolay


GRIJZE STENENTUIN

ik zie je lopen
door de ijzeren hekken
van de grijze stenentuin

langs plekken
waar vogels van de hemel zingen
tussen het verwelkte blad

brandende lichtjes
gedichtjes, bloemen
vertellen hoe lief men had
  
en ik

ik zou je wel willen dragen
over die verlaten grens
van donker naar licht

als ik de kwetsbaarheid lees
in de verdrietdenkrimpels
in je bleke gezicht

dan
is er zomaar voor even
die kruisende, sprekende blik
van het voelen, het weten

jij, ik
we zullen nooit meer vergeten

© Hilly Nicolay
25 september 2009