28 oktober 2021

AARDMANNETJE (haiku)

                                                                       Foto: Jan Nicolay


kaarsrechte houding

de omgeving verkennen

is er geen gevaar?


© Hilly Nicolay

28 oktober 2021


13 oktober 2021

BESPIEGELING

                                                                       Foto: H Tolboom

op de mistige morgen

wuift het blad me 

een beetje goud toe


spindraden wiebelen

over het bospad

een vangnet voor een prooi


wat is het hier mooi


een specht slaat de trom

beukt een gat

om voedsel te zoeken


de stilte overheerst

zelfs mijn eigen voetstap

is duidelijk te horen


nu niet de boel verstoren


een eekhoorn hamstert 

net als de gaai

verschillende noten


einde in zicht 

van de gemarkeerde weg

de frisheid binnenin


maar warm van zin


het wordt tijd het ritme

te zoeken en mee te gaan

in het herfstgebeuren


mee te kleuren...


© Hilly Nicolay

13 september2021