25 september 2016

RUSTPLAATS

de steen zwijgt
in het grijze grind

twee namen
een levensloop samen

zandkorrels door
de wind gebracht

schuren de letters
matteren de glans

strak geharkte perken
vragen aandacht

maar och,
het kan me niet bekoren

ik voel me als het musje
tussen het madeliefjesgras

toch wat verloren…

© Hilly Nicolay
25 september 2014

 
Foto: H Tolboom

8 september 2016

VERKWIKKEND

zee

hoe je speelt
met mijn zintuigen
dromen tot leven wekt

toefjes balsem
vleiend schikt op
mijn moegestreden hoofd

vurigheid van de horizon
als een rode blos legt
op mijn matte wangen

meeuwen rond laat vleugelen
ze mijn fantasie laat dragen
mijn oprecht verlangen

zee

hoe je speelt
het water laat tieren
schelpen reikt aan een kind

het tegendraadse leven
laat varen, zodat het
een juiste koers vindt

© Hilly Nicolay
5 september 2016

 
Foto: H Tolboom

  

5 september 2016

ALS KAT EN HOND (haiku's)

  
snorharen trillen
kopje spint muizenissen
ze braakt haarballen


dropneus snurkt liedjes
kwispelstaartend op de maat
deuntje in droomland


© Hilly Nicolay
5 september 2016

Eigen foto