22 november 2018

ERKENTELIJK

Foto: H Tolboom

zoals je zingt
het diepste
in mijn binnenste raakt

als een vogel
in het vroege morgenlicht
vrede op je gezicht

klanken van rust
ze komen stromen
als golven, bedaard

windstilte inwaarts
fijnbesnaard
na alle hevigheid


© Hilly Nicolay
22 november 2018


*Naar aanleiding van een Kozakkenlied:
‘De Zwaluw’
Concert Byzantijns Kozakkenkoor te Blokzijl

12 november 2018

HERFST-ELFJE

Door de prachtige berken leek alles goud, 
betoverend rond kasteel Eerde in Ommen.