29 maart 2019

ONVERANDERLIJK

                                                                         Foto: H Tolboom


de ontwakende zon 
is er nog steeds
vonkt vurig in de lucht

ook het ritme van de vogels
bewoog met elkaar
vief als mijn diepe zucht

de haan kraait zijn kracht
kakelgeluiden van de hennen
steevast een morgenzandbad

warme regen druppelt
op mijn koude huid
en op het kinderkopjespad

lentebollen knikken
het lijkt alsof al die kleuren
een beetje voor mij buigen

mijn geplante appelboom
laat zijn blaadjes zien
wil van de toekomst getuigen

er was een tijd…

een tijd van onzekerheid
ik wist niet wat
me nog te wachten stond

onveranderlijk als de natuur
kwam deze dag en schuift
het oude naar de achtergrond


© Hilly Nicolay
10 maart 2019

Geschreven voor 23e editie van De Willem Wilmink Dichtwedstrijd 2019 
De verplichte regel van dit jaar die in het gedicht moest worden opgenomen:

‘ik wist niet wat me nog te wachten stond’


25 maart 2019

MIJN MOEDER, EEN VROUW (sonnet)

Geschreven voor de Boekenweek 2019
Thema: De moeder de vrouw 


hoe ze er uitzag, soms weet ik het niet meer
ik moet er enigszins naar gissen
allicht zal ik me wat vergissen
toch probeer ik het keer op keer

mijn moeder, ik wil haar gedenken
ze verdient die plaats in mijn gedachten
en och, ze is er soms in slapeloze nachten
dan weet een herinnering mij rust te schenken

ze was zo knus, vol liefelijke zorgen
een vrouw met koekjes bij de thee
het neuriënde lied op een saaie morgen

mijn moeder, zij leefde altijd met iedereen mee
geheimen hield ze diep in zich geborgen
haar geef ik een denkbeeldige trofee

© Hilly Nicolay
25 maart 2019

Foto: H Tolboom

10 maart 2019

DOORLEVEN

ik wil de zee weer voelen
het zand aanraken
zeven met mijn handen

ik wil met de meeuwen
in een duinpan of
in het helmgras landen

ik wil luisteren
naar de stem
het praten van de wind

ik wil weten waar
ik de nooit gevonden
schelpen vind

-

ik wil het ongewis van toen
ik wist niet wat me
nog te wachten stond

ik wil een inhaalslag
terug naar de dagen
die ik zorgeloos verslond

© Hilly Nicolay
10 maart 2019

Foto: H Tolboom