17 juli 2013

ALLEEN VOOR JOU

Dagboeknotitie

mag ik wonen in je dromen
elke dag…
 
in de strelende warmte
een hoekje van je gemoed
 
leven in jouw liefde
want dat voelt zo goed
 
laat mij delen in je stilte
in je woorden, jouw levensrefrein
 
mag ik elke dag
jij en ik zijn…
  
© Hilly Nicolay
17 juli 2013

 

 

WAT IK JE WIL ZEGGEN

zee zo oneindig
de kuststrook lijkt verdwenen
als opgegaan in een nevel
 
het twistend bootje
in een eenzame cirkel
vaart zo ver van een thuis
 
meeuwen schreeuwen
vechten zich een plaats
in het bestaan
 

jij roept naar een haven
het vuurtorenlicht
je zoekt een baken, een zicht
 
waar zijn toch de liedjes
de golvende woorden
van je geschreven dromen…
  
- wat ik je wil zeggen,

er is eb en vloed
dag en nacht
de ongekende kracht -

...bij een verdriet...
 
© Hilly Nicolay
17 juli 2013

 
Eigen foto

10 juli 2013

BLIJVEND DROMEN

weer te dromen
dichtbij het licht
rond de oude linden
de tierige aarde vinden
 
zo nabij blozen
met de slingerrozen
rond de open poort
in het zomerhuis wonen
 
waar het zorgeloze kind
uit een bloeiend hart
liedjes schommelt
van fijnbesnaarde tonen
 
blijvend dromen
dichtbij het water
rond de kring van druppels
de spiegeling op het plompenblad
 
vrij als de wind
vrij als een mens
vervagen van donkere dagen
een wens naar de wolken dragen
 
© Hilly Nicolay
 
*Geschreven rond het thema: ’Ik droom een toekomst’.
  Geplaatst in het elektronische magazine Po-e-zine nr.3

Foto  H Tolboom

 

2 juli 2013

VORSEN BIJ DE ZEE

nog altijd zoek je bij de zee
vertroosting van de wind
naar de reddende geur
van de bruisende branding
om weer te zijn
als het ongekunstelde kind
 
dat karrensporen volgt
het vertrouwde in het zand
van de jutter die in de harde kern
een zachtheid blootlegt
in het strelen van schatten
zijn vondst op het strand
 
*

blijvend vorsen bij de zee
waar beelden ontwaken
terugkeer naar toen, de prille liefde
de gloed onder het hemeldak
die het parelmoeren binnenste
van de schelp wist te raken
  
© Hilly Nicolay
2 juli 2013

Het schilderij "Pearl" is
van de kunstenares Lies Goemans.