18 januari 2016

EEN DICHTER VRAAGT MIJ...

zou het kunnen…
of is het toch een illusie
ik bedoel, zo vol gevoel
schrijven naar een doel

misschien is het één
van de talloze dromen
teveel denken aan

zoek ik naar iets
wat niet kan
of zelfs mag bestaan

wil ik te graag geloven
dat woorden
zich weten te ontplooien
gedachten kunnen stillen

is het iets onmogelijks vragen
dat ik mijn schrijfsels
vol overgave
de wereld in wil dragen…

© Hilly Nicolay
18 januari 2016

Foto: H Tolboom