30 juni 2016

ONVERBLOEMD

rond de volle maan
las ik mijn dichtverzen
schrijfletters uit mijn
diepe innerlijke lagen
in ogenblikken van verstaan
zag ik dezelfde vragen

het muurbloempje
bloeide nog wat verder open

de wereld stond een beetje stil
waar benen doorlopend trilden
het ingetogen middelpunt
in een bijna schuchtere nacht
heeft links en rechts
wat lichtvoetigheid gebracht

Dagboeknotitie uit 2014 *

© Hilly Nicolay
30 juni 2016


 
Foto H Tolboom
17 juni 2016

AFVRAGEN

(pa)

toen

zag ik het droeve
door uw dagen

het zware slepen
van uw voetstappen
op het spoor
het broze levenspad

het benarde worstelen
eindeloze tobben
ik zag, luisterde
wat kon u nog vragen…

wat bleef er
van uw bewondering
over de vrije natuur
de zonbeschenen bomen

van dauwdruppels
op het ontwakende veld
spiegelend water
een glanzende verentooi

--

waarheid is
een vogel
hoort niet in een kooi

© Hilly Nicolay
17 juni 2016

 
Foto H Tolboom