18 juli 2019

REKBAAR

klein is het
als spinrag aan de dakgoot

het levensdraadje
zomaar wat wapperend op de wind

breekbaar is het
maar soms zo onnoemelijk sterk

draad na draad weeft zich
een spanning mee

het gevormde frame  
draagt het wel en wee

© Hilly Nicolay
18 juli 2019

Foto: H Tolboom

11 juli 2019

BEHOEDEN (haiku)


Eigen foto
                                                                                                               
broodnodige rust
moeders wachten geduldig
op onstuimigheid


© Hilly Nicolay
11 juli 2018


8 juli 2019

WERVELKOLOM

het kind van de stormen
is niet meer bang
voor de zee, die grote zee
van spoelende golven

ze heeft tal van zandkastelen
op sterke pijlers gebouwd

soms, heel soms kan ze
nog het ruisen horen
het heimwee in een schelp
de branding in een slakkenhuis

er is een uitzien naar het
energieke element, het wagen
niet zoals de zeemeeuw broeden
en op de uitkomst wachten

nee, bloeien als de duindoorn
bestand tegen het zout

-

het kind van de stormen
wervelt rondom haar domein
in de getijden zal ze ontdekken
hoe krachtig ze kan zijn

© Hilly Nicolay
8 juni 2019

Foto: H tolboom

1 juli 2019

KLAPROOS (haiku)

Foto: Jan NicolayKlaproos

Fragiele blaadjes
trillen zachtjes op de wind
het gras bloost ervan

© Hilly Nicolay
1 juli 2019