31 maart 2013

HET NIEUWE LEVEN

de prille lente slaakt een zucht
van verlichting over de akker
 
het vogelrijk wordt wakker
een hymne kleedt de bleek

niets is meer wat het leek
geen traan, geen addergebroed

geestdrift schikt een gloed
liefkozend over een kroon
 
warmtewindsels zweven
over de naakte boom
 
die vol toewijding wacht
op vruchtbaarheid en kracht
 
het nieuwe leven
 
© Hilly Nicolay
    Pasen 2013

Foto  H Tolboom


 

 

 

24 maart 2013

ROND BLOEMFESTOENEN

steeds maar dichterbij
de dichter voor je zijn
een klank in elk refrein
 
meer nog dan kan
mijn liefde volmaken
met je slapen, waken
 
levenswarmte signeren
op een plek verpozen
een stek vol riekende rozen
 
in bewondering
voor de lieve stromen
vertaald in ridderlijke dromen
 
bij je willen zijn
een vonkend hemelvuur
belevend in elk nachtelijk uur
 
de liefde vieren
rond bloemfestoenen
tooisels van de seizoenen
 
© Hilly Nicolay
24 maart 2013

Het kunstwerk: Deep-red-rose
is gemaakt door Lies Goemans


18 maart 2013

TRIESTE OUDE MAN

uw wandeling in het winterlicht
ik kan er niet omheen
de triestheid raakt me
gaat me door merg en been
 
een zilveren weerschijn
zie ik op uw haardos landen
het spreken van de jaren
plooit zich op nijvere handen

rond schuifeltraagheid
de diep gebogen rug
uitzien naar is er niet
komt niet meer terug

uw oude jas hangt zwaar
doordrenkt van regenwater
ik vraag me af:
is dit nu later?
 
de frisse wind steekt op
een zwerfblad trilt
u keert terug
eenzaam en verstild
 
het mist in mij
tal van woorden
zoveel had ik willen zeggen
het bleven zwijgende akkoorden
 
© Hilly Nicolay
    Maart 2013
  
* Mijn bijdrage voor de 17e Willem Wilmink dichtwedstrijd 2013

 

 

 

 
 

 

 

3 maart 2013

WOUD VAN ZOETE DROMEN

in het woud van zoete dromen
groeien buigzame bomen
groene kruinen wuiven schaduwen
waar de zon de bodem te vurig raakt

jaarringen genieten er de taaiheid

van een gewortelde kracht
vogels knappen er een uiltje
rond de schemer, in de nacht
 
er klinkt een heilzaam lied
in de sporen van de wind
daar, waar de weelderigheid
het leven zijn stroming vindt

© Hilly Nicolay
3 maart 2013

Het kunstwerk: Late-evening-sun
is gemaakt door Lies Goemans


 

DRAAG MIJ

draag mij
naar klanken
melodieën van innigheid
 
wanneer mijn hart
dreigt te gaan dansen
op tonen van kraaienzwart
 
echo
een beminnelijk lied
als ik verdwaal
 
afdaal
langs het pad
van stilte, het verdriet

© Hilly Nicolay
* Uit 2010


BRAINSTORMEN

een kladje met woorden
kleine kattebelletjes
ze lijken zo zinloos
terugbezien valt het me op
dat ik wel heel vaak
woorden met eenzelfde
betekenis koos
 
dikkere pennenstreken
als gekrulde letters
wurgen zich ertussen
met een uitstralende kracht
van het willen, het kunnen
een aangewakkerd vuur
niet meer te blussen
 
een wensenpijltje
wijzend naar een ster
droomwolkjes ze lijken
nu nog wat onwezenlijk ver
maar de innerlijke betekenis
van dat gekrabbel van mij
komt steeds iets dichterbij…
 
© Hilly Nicolay
 * Uit 2008