29 december 2011

DAT, WAT DE TWIJFEL OVERWINT

even schuilen
even zwijgen
even niets

een begroeting

in een hand
in een woord
in zomaar iets

een zoeken
een houvast
een gebaar

een verlangen

het vertrouwen
het weten
het waar

van de lente
van de zon
van de wind

een vinden

in een lach
in een traan
in een liefde

dat, wat de twijfel overwint

© Hilly Nicolay
29 december 2011
Foto   Hilly Nicolay

27 december 2011

ADAGIO IN DECEMBER

in mijn stilte
kom ik tot leven
een feestje in het klein
zo helemaal alleen
van mezelf zijn

in mijn stilte
schrijf ik het verhaal
van ongekende rust
waarin een wintervlinder
de zomerbloemen kust
 
in mijn stilte
schilder ik bonte kleuren
over het wit en het zwart
bespeel ik de koude snaren
met de warmte van mijn hart
 
© Hilly Nicolay
1 december 2008

Foto  Hilly Nicolay

BARSTJES

zelfs de sterkste boom
leeft met barstjes in de stam
gesnerpt door stormvlagen
in grijs getinte, herfstige dagen

of toegebracht
door een ijselijke koude nacht
waarin meedogenloze striemen
in het hout wisten te priemen

maar,

ze zal niet zwichten onder het juk
van verzwarende regentakken
nee, dwars door stortvloeden heen
elk gegeven straaltje zonlicht pakken

 
© Hilly Nicolay
14 oktober 2010


Foto    Hilly Nicolay
 

14 december 2011

NAAR STER EN MAAN

kaarsjes branden
warme vlammetjes
weerspiegelen het licht
 
ik fluister een gedicht
rijg woorden tezamen

en wens, oh wens
langs schaduwramen
naar ster en maan
 
raak in dat donker
de aarde even aan
 
© Hilly Nicolay
23 december 2009

Foto  Hilly Nicolay

BEZONGEN LICHT

hoe je zong over het licht
het licht van het leven

de komst van het vorstenkind
gestalte wist te geven
 
jouw hymne
juichte in hoge octaven

hoe je met je stem
mijn hart en ziel wist te laven
 
en ik de schittering zag in jouw ogen
waardoor schaduwen werden verdreven

de mooiheid van kerst
onder het stergewelf begon te leven
  
© Hilly Nicolay
20 december 2009

(n.a.v. concert Russisch Kozakken Koor)


Foto   Hilly Nicolay
 

12 december 2011

HET VREDIGE BEGIN (vierluik)

Leef, beleef!

je mag zijn wie je bent
mens met al je vragen
die je mee moet dragen

je mag verdrietig zijn
om wat ooit is geweest
niet elke dag was een feest

je mag jezelf zijn
met duizend en één dingen
al je beslommeringen

maar leef, beleef!

je mag genieten
van de zon door de bomen
de warmte in je laten stromen

je mag het zien
het winnende licht
de optrekkende mist, het heldere zicht

je mag blij zijn
door een lach, een lieve groet
met alle moois wat je ontmoet

© Hilly Nicolay
13 december 2008

Foto Hilly Nicolay

HET VREDIGE BEGIN (2)

Vriendschap

ik ben
je medewandelaar
op hetzelfde pad
straal wat in jouw duister
de stille woordenluister
mijn mond kan praten in gefluister

ik zet
mijn kleinere voetstap
naast die grote jouwe neer
in de rillen van het zand
geef mijn uitgestoken hand
aan een hartverwarmende band

© Hilly Nicolay
18 december 2008

Foto  Hilly Nicolay

HET VREDIGE BEGIN (3)

Het blije kind

Een kind dat vraagt:
“Maak jij een tekening voor mij
met een zon, vlindertjes en bloemen,
want dan word ik zo blij.”

Een hoopvolle zin
van een vredig begin
  
© Hilly Nicolay
20 december 2008

HET VREDIGE BEGIN (slot)

Samen
  
we moeten het samen doen
jij en ik, medemensen
voor elkaar die vrede wensen
 
samen door de deur
nu nog zo vaak dicht
zoeken naar het pad van licht

samen het blijven proberen
en wie weet, creëren we dan zomaar
een mooi gelukkig wereldje voor elkaar

© Hilly Nicolay
21 december 2008


Foto Hilly Nicolay

10 december 2011

SOELIKO (Naar een Kozakkenlied)

liever dan lief
jij die zoveel liefde gaf
nog steeds ben ik dwalend
op zoek naar jouw graf

stilletjes huil ik tranen
als van beginnende dauw
in de zilverglans ontmoet
ik de ogen van jou

ik zie zelfs liefdesrozen
in een donker bos
als een blinkende ster
op het groene mos

eens bloeide jij net zo
waar ben je toch
mijn lieve Soeliko

een nachtegaal op een takje
begint haar mooiste lied te zingen
alsof hij zeggen wil, ze is overal
altijd zal ze jou omringen

met een hart verscheurt
van helse pijn
vraag ik: “waarom,
wanneer zal ik weer bij je zijn?”

© Hilly Nicolay
16 februari 2008

* Zoektocht van een man naar het graf van zijn geliefde *

Foto  Hilly Nicolay

SOMS KOM JE VOORBIJ

soms denk ik zomaar aan je
dan is vaak het missen
de schaduw zoveel sterker
dan het aanwezige licht

soms vind ik je
in wat woorden, een strofe
of één enkele zin
van een mooi gedicht

soms herken ik in ogen
rond vingers, een mond
een volle mooie stem
zo jij, zo jij….

soms in een stille overdenking
geraakt er een ontroering in mijn hart
och, in talloze herinneringen
kom je nog zo vaak voorbij

© Hilly Nicolay
5 juni 2011

STILLE MORGENVROEGTE

in de stille morgenvroegte
waarin alleen de vogel zingt
is er zo intens het gevoel
van klein geluk dat mij omringt

in de stille morgenvroegte
waarin alles nog zo fris kan geuren
is er zo intens het gevoel
van blij, als ik de lucht zie kleuren

in de stille morgenvroegte
waarin ik nog lichtjes na blijf dromen
is er zo intens het gevoel
van hoop, dat alles goed zal komen

 © Hilly Nicolay
7 december 2008


Foto  H Tolboom

9 december 2011

HERFSTVERSIE (Sonnet)

Over de akkers zweven nevelvlagen
De grond oogt zwart en koud
Kraaien krassen door het stille woud
Waar beuken nog wat vruchten dragen

Spinnenwebben hangen als zilveren lagen
Over het vochtige stervende hout
Bladeren in okergeel, roestbruin en goud
Liggen als een kleurendeken over vale dagen

In mijn kamer breng ik wat herfsttierelantijnen
Op een schaal bloost een rijpe goudrenet
Tussen geurige noten en mandarijnen

Rond warm kaarslicht en gesloten gordijnen
Schrijf ik wat woorden tot een sonnet
Een dicht van klanken en rijmen

© Hilly Nicolay
9 december 2011

Foto Hilly Nicolay

8 december 2011

OPMERKELIJK JASJE (Haiku)


Een zwart-wit patroon
houdt een oogje in het zeil
ze zegt boe noch ba


© Hilly Nicolay
8 december 2011

Foto  Hilly Nicolay

7 december 2011

JIJ BENT ZO JIJ!

zoals een vogel
die onbegrensd
vrijmoedigheid wenst
op vedervleugelslagen
dromen mee kan dragen

een lichtschelp
eindeloos stralende
zelfs als in de schemering
de aarde lijdzaam wacht
op een donkere nacht

jij bent zo jij

de waterdruppel
die achterblijft
liefdefleuren wrijft
op schaduwblaadjes
van een dorre bloem

het dansende blad
zonnig, glanzend
op de wind gedragen
de kleur in sombere dagen
door elk jaargetij

jij bent zo jij!

© Hilly Nicolay
31 oktober 2010

Foto  Hilly Nicolay


IN JOUW POËZIE VERLOREN

ik duik in je woorden
zoals een meeuw
naar de vissen in zee

letters krijgen vleugels
als in zomerdromen
neem je me mee

naar een kleurenlandschap
waar bloesemklanken
luisterrijk bloeien

pennenvruchten groeien
tot voorbeeldige verzen
van liërende metaforen

ja, zo dikwijls
ben ik zweverig
in jouw poëzie verloren

* opgedragen aan
kerima ellouise*
© Hilly Nicolay
2 mei 2010

Foto  Hilly Nicolay

6 december 2011

IK SCHRIJF VOGELS

ik schrijf vogels
naar jouw raamkozijn
voor elke dag een lied
wat vrolijk kwinkeleren
een zachte ruis
door de reuring van de bomen
mijn hand vol innigheid
strooit zomerbloemen
o, mocht ik met jou
in duizendschonen dromen
 
ik schrijf vogels
naar de te vroege herfst
spreidt mijn liefde
over het keuvelbankje
de maan, de zon
leggen er warme lagen
een kostbaar licht
ontfermt zich troostend
over het heimwee
naar onvergetelijke dagen

© Hilly Nicolay
27 augustus 2011

Foto  Hilly Nicolay
 

WAS HET..

het gitarenspel
een spel van akkoorden
zo het samen zingen
in luisterrijke woorden

een vlammende kaars
het ontstoken licht
de boodschap
in een bekorend gedicht

was het

de toegestoken hand
een onvervalste glimlach
het geweven lint van samenzijn
bijna aan het einde van de dag

was het dat
wat me liet weten
Hij was er wel
enkel ik was Hem vergeten

© Hilly Nicolay
30 november 2011
  

3 december 2011

EEN ALOUDE TRADITIE (Sinterklaasfeest)

het is feest in het dorp
de fanfare komt voorbij

er klinken liedjes
gezichtjes glunderen blij

etalages zijn gehuld
met dat wat wensen vervult

er klinkt een gejuich
Sinterklaas is op het plein

pieten strooien links en rechts
een waar pepernotenfestijn

vanavond worden schoenen
in volle verwachting gezet

een aloude traditie
in een eigentijdse tred

© Hilly Nicolay
3 december 2011

*Twee alleraardigste pieten*
 Foto  Hilly Nicolay

BLIJF ZOALS JE WAS

je hebt het leven
tot de diepte geleefd
beleeft

gezongen op hoogte
van een karekiet
zij het bescheiden

menigmaal verlaten
in de stille zekerheid
van het verborgen riet

bracht woorden
vol van passie
tot pure poëzie
 
ooit plukte je rozen
voor het roemrijk
warm gerief
had je zo innig lief

 © Hilly Nicolay
3 augustus 2009
Foto Hilly Nicolay


1 december 2011

WENSENBOOTJE

ik vouw een wensenbootje
van kleurig, fleurig papier
dat ik met bloemen versier

knip wat liefdevlinders
met draagvleugels
die ik met poëzie bedek

o, zoek en vindt de plek
waar ik mijn schrijven
over de rivier zal laten drijven

tast met je ogen
lees mijn dierbare wens
rustend in het pluimenriet

in het schijnend zonnelicht
op de blauwglans blaadjes
van de vergeet-mij-niet
  
© Hilly Nicolay
15 november 2009
Foto H Tolboom


TREUREND ROND DE WILG

zo af en toe
ben ik solidair
met de wilg in ’t vijverpark

dan treur ik wat
om dit en dat
kan enkel dan verlangen

om met
en rond haar takken
het hoofd te laten hangen

zoek me dan een stekje
een verstopplekje
tussen het blaadjesgordijn

daar, waar
ik in mezelf verloren
gewoon verdrietig mag zijn


 © Hilly Nicolay
16 augustus 2010

TORENHAANTJE (elfje)

goud
het haantje
op de kerktoren
glanzend in volle glorie
victorie


© Hilly Nicolay
1 december 2011
Foto Hilly Nicolay