28 juni 2019

GEDEGEN

langzaam het vertrouwen
meten en terugwinnen

vervagen moet het
tot het ongeloof voorbij is

het is als wel mogen varen
op prachtig witte zeilen

van een komende storm
nog niets te hoeven weten

licht zijn, het is immers
de zon die er weer staat

zijn als de vogel steunend
op Gods zorg en toeverlaat

© Hilly Nicolay
28 juni 2019
  
Foto: H Tolboom26 juni 2019

INZET (elfje)

elf
Friese steden
met zwemmende spierkracht
voor het goede doel
gehaald.

© Hilly Nicolay
26 juni 2019


* Maarten bedankt!*

Maarten van der Weijden dook opnieuw het water in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek.


20 juni 2019

VLIEGENMASKER (elfje)

                                                                                          Eigen foto
Vliegenmasker

witje
is vliegenvrij
rondom haar hoofd
ga nu maar lekker
grazen

© Hilly Nicolay
20 juni 2019


Extra foto van opzij,
wat een gemak voor het paard

16 juni 2019

GEVOLGTREKKING

en toen, die dag
leek je opeens zo hoog bejaard

had een zekere verstrooidheid
stellig ook droevig van binnen

ik herinner me één van je zinnen:
“Ik wou maar dat het zomer was”

je liep mee in de voorbereidde pas
in toewijding, een nieuwe stee

je dacht tijdelijk, maar och, nee…

---

en het is weer zomer pa
de bloemen spreken op de akker

geen vogel ontkomt eraan
de warme zon aan de horizon

maakt een lofzang in hem wakker

en ik mis je...

© Hilly Nicolay
16 juni 2019

Foto: H Tolboom12 juni 2019

PYJAMAWANTS (elfje)


Pyjamawants

knalrode
gestreepte jasjes
met harde schildjes
schrikken de vogels af
onverholen


© Hilly Nicolay
12 juni 2019
7 juni 2019

STILLE TIJD


Stille tijd

 breek de stilte niet
laat enkel de vogel zingen
in deze verademing

hier is de gerustheid
zoals ooit bedoeld
vlagen van moed

laat deze stilte
de machtige spil zijn
die kan openbaren

het komt wel goed!


© Hilly Nicolay
7 juni 2019


2 juni 2019

VINGERHOED (elfje)


Vingerhoed

purper
dikke bloemen
hommels minnen haar
past om de vinger
giftig

© Hilly Nicolay
2 mei 2019